Innovasjon i store selskaper: Hva er et moderne selskap?

Av Malin Å. Driveklepp og Anders Bjørneby, Sprint Consulting.

Skal norske selskaper lykkes i konkurransen med globale giganter må de endre måten de jobber på. De må bli det Eric Ries, forfatter av bestselgeren «The Lean startup», kaller et «moderne selskap», et selskap som både evner å innovere som en startup og som er god på kontinuerlig forbedring av eksisterende virksomhet.

Dagens bedrifter opererer i et landskap preget av mer usikkerhet enn noen gang før. Takket være nye digitale løsninger og tilgang til globale verdikjeder har det aldri vært billigere å utvikle og lansere nye produkter og tjenester. Endringer skjer raskt og mange større selskaper sliter med å henge med på utviklingen. Et eksempel på dette er at over 50 % av selskapene som var listet på Fortune 500 i år 2000 enten har gått konkurs, blitt kjøpt opp eller blitt avviklet (i 2014)1.

I sin nye bok «The Startup Way»2 forteller Ries at han i møte med ledere verden rundt hører størst bekymring rundt følgende fire trender:

 1. Globalisering og trusselen fra nye globale konkurrenter
 2. «Software eating the world»3 og måten digitale utfordrere fjerner barrierene selskaper har klart å bygge rundt sine produkter og tjenester
 3. Økende (og i stor grad eksponentiell) hastighet på teknologisk utvikling og stadig endrede kundepreferanser
 4. Det økende antallet nye, raskt voksende startups som utfordrer etablerte aktører

Bransje etter bransje har de siste årene fått kjenne på effektene av disse trendene og flere næringer har gjennomgått store omveltninger. For selskaper som ikke har klart å endre seg raskt nok har konsekvensene vært betydelige. Filmutleie og platebransjen er kjente eksempler på dette. I disse dager blir flere nye bransjer truffet av trendene Ries peker på. Spesielt banksektoren gjennomgår store endringer som følge av digitalisering. At bankbransjen har blitt digitalisert har åpnet for nye globale konkurrenter. Dette ser vi eksempel på med inntoget av Apple Pay i Sverige, Danmark og Finland4, og Facebooks vennebetalingstjeneste5 som nylig ble lansert i Storbritannia. Det betyr at de nordiske bankene, som DNB, Danske Bank og Nordea, ikke lenger kun konkurrerer med hverandre. De konkurrerer med Facebook og Apple, to av verdens største og mest innovative selskaper.

«Ingen vil jobbe i et gammeldags selskap. Ingen vil investere i et gammeldags selskap. Ingen vil kjøpe produkter av et gammeldags selskap» – Jeff Immelt, tidligere CEO i General Electrics6

For å møte den nye konkurransen må norske selskaper endre måten de jobber på og bli det Ries kaller et «moderne selskap». Et moderne selskap er et selskap som gjør det mulig for alle ansatte å bruke sin kreativitet og talent til å bli intraprenører og implementere idéene sine i selskapet. Det betyr ikke at alt skal løses med eksperimenter og tverrfaglige team. Effektivisering og kontinuerlig forbedring av eksisterende virksomhet vil fortsatt være helt essensielt for at selskapet skal lykkes. Nøkkelen ligger i evnen til å mestre begge områder. Et moderne selskap må på samme tid være god på kontinuerlig forbedring av eksisterende virksomhet og være god på å etablere nye forretningsmodeller og inntektsstrømmer. Utfordringen for mange store selskaper er at det største fokuset har vært på effektivisering og drift. Dette har gått utover selskapenes evne til å innovere. Den største forskjellen mellom moderne og gammeldagse selskap er derfor hvordan de jobber med innovasjon. De viktigste forskjellene i innovasjonsarbeidet er ifølge Ries7:

Selv om det er få norske store selskaper som har kommet langt på vei til å bli et moderne selskap finnes det flere eksempler på selskaper som er godt i gang. Selskaper som DNB, RiksTV og Hafslund har i løpet av de siste to årene endret ledelsesfilosofi for å bli mer innovative og smidige i måten de jobber på. Lange prosesser, eksterne utviklere og siloer er byttet ut med Design Thinking, tverrfaglige team, eksperimenter og innovasjonslaber. Resultatene har vært flere vellykkede innovasjoner, inspirerte ansatte og en mer robust organisasjon for å møte fremtiden. Skal norske selskaper klare å møte konkurransen fra internasjonale aktører må flere følge i deres fotspor.


Sprint har de siste årene jobbet med å utvikle innovasjonsevnen til noen av Norges største selskaper. Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap med å bli mer innovativt.

Referanser:

 1. R “Ray” Wang, Research Summary: Sneak Peeks From Constellation’s Futurist Framework And 2014 Outlook On Digital Disruption, constellation research, https://www.constellationr.com/blog-news/research-summary-sneak-peeks-constellations-futurist-framework-and-2014-outlook-digital, 18. februar 2014 (besøkt 30.11.17)
 2. Ries, E. (2017) The Startup Way: How Entrepreneurial Management Transforms Culture and Drives Growth. Portfolio Penguiion
 3. Marc Andreessen, Why Software Is Eating the World, a16z.com, https://a16z.com/2016/08/20/why-software-is-eating-the-world/, 20. August, 2011 (sist besøkt 15. Desember 2017)
 4. Sigrid Moe, Sverige, Danmark og Finland får Apple Pay, men ikke Norge, E24.no, http://e24.no/digital/apple/sverige-danmark-og-finland-faar-apple-pay-men-ikke-norge/24109096, 2. August, 2017 (sist besøkt 15. Desember 2017)
 5. Erik S. Wasberg, Kan snu opp ned på nordmenns vennebetalingsvaner, E24.no, http://e24.no/digital/facebook/facebooks-betalingstjeneste-inntar-europa-neppe-noen-gledens-dag-for-bankene/24181011, 09. November 2017 (sist besøkt 15. Desember 2017)
 6. Ries, E. (2017) The Startup Way: How Entrepreneurial Management Transforms Culture and Drives Growth. Portfolio Penguin. Side 22
 7. Ries, E. (2017) The Startup Way: How Entrepreneurial Management Transforms Culture and Drives Growth. Portfolio Penguiion. Side 38-41
Malin Å. Driveklepp
Sivilingeniør fra NTNU og University of California San Diego. Erfaring fra PwC.

Malin Å. Driveklepp

Seniorkonsulent
Anders Bjørneby
Siviløkonom fra NHH. Internship fra GK og erfaring fra KPMG og Orkla.

Anders Bjørneby

Innholdsskaper