“Lean kundeservice” på 30 minutter

Vi inviterer til nytt miniseminar.

Få en praktisk innføring i hva det vil si å jobbe med Lean i kundeservice, og hvordan teknologiutvikling har åpnet nye, spennende mulighetsrom på dette området.

Hvordan skal man klare å møte kundenes stadig økende forventninger til kundeopplevelse, og samtidig opprettholde en kostnadseffektiv kundebetjening? Hvilke muligheter har åpnet seg innen kundeservice med den raske teknologiutviklingen vi ser i dag, og hva er viktige aspekter å være klar over når man utforsker områder som automatisering og selvbetjeningsløsninger?

I dette miniseminaret vil Lean-ekspert Jørgen Bergstad fra Sprint presentere praktiske tips og relevante eksempler knyttet til hvordan en Lean-tilnærming kan hjelpe din organisasjon med å møte de ovennevnte utfordringene.

Seminaret passer for deg som er leder for kundeservice, eller har ansvar for forbedrings- og utviklingsarbeid knyttet til kundedimensjonen i din organisasjon.

Miniseminaret vil bli avholdt i våre egne kontorlokaler, torsdag 7. juni. Deltakelse er gratis.

Forespørsel om påmelding gjøres her.

Interessert i å lese mer om Lean kundesenter? Sjekk ut: Et Lean kundesenter – virksomhetens hørselsorgan og Lean kundesenter

Vi vil arrangere flere miniseminarer fremover. Mer informasjon vil bli publisert på våre nettsider.