Must-win battles: Strategimetoden for fart og fleksibilitet – på 30 minutter

Sprint inviterer til et nytt morgenseminar 

Vi inviterer til miniseminar om strategi og rammeverket must-win battles. Lær om hvorfor vi mener at must-win battles er en god metode for utvikling av forretningsstrategier som utgjør en reell forskjell, og få en praktisk innføring i hva rammeverket innebærer, på bare 30 minutter.

Hvorfor trenger vi egentlig en strategi? I en verden i stadig endring hvor innovasjonstakten akselererer, holder det ikke å kun å drive inkrementelle forbedringer for å overleve. Vi trenger en strategi for å sette den fremtidige retningen for organisasjonen, for å ha et bevisst og eksplisitt forhold til hva vi ønsker å oppnå, og for å sikre at hele organisasjonen jobber mot samme mål.

I dette miniseminaret vil Marita Sollien og Sigrid J. Rennemo fra Sprint fortelle kort om hva must-win battles er og hvorfor vi anbefaler å bruke dette rammeverket som metode for strategiarbeid. Videre vil vi gå nærmere inn på hvordan man går frem for å formulere en strategi basert på must-win battles og gi noen konkrete eksempler på øvelser og teknikker som kan benyttes.

Miniseminaret vil bli avholdt i våre egne kontorlokaler, torsdag 24. mai og tirsdag 29. mai. Deltakelse er gratis.

Les mer om miniseminaret og meld deg på her. 

Vi vil arrangere flere miniseminarer fremover. Mer informasjon vil bli publisert på våre nettsider.