Skape muligheter. Realisere potensial.

I Sprint skal vi skape muligheter og realisere potensial. Det gjelder for våre kunder, for selskapet og ikke minst for våre ansatte.

Hvem er Sprint?

For å være konkurransedyktig må selskap kontinuerlig forbedre dagens virksomhet. Derfor fokuserer vi i Sprint på å realisere potensial for kundene våre ved å jobbe med Lean og kontinuerlig forbedring, smidig virksomhetsstyring og digitalisering av prosesser. Tenk 3x forbedring.

Men det holder ikke å bare bli bedre på det man gjør i dag. Selskap må også finne nye vekstområder. Derfor skaper vi muligheter ved å utfordre kundene våre til å innovere, utnytte ny teknologi og skape vekst gjennom nye forretningsmodeller, selv innenfor egen kjernevirksomhet. Tenk 10x forbedring.

I dag er vi rett over 34 ansatte, og det er ingen stor, utenlandsk eier som bestemmer hva vi skal gjøre eller hvilken retning vi skal løpe i. Derfor jobber vi med det vi synes er spennende og givende, og vi er ikke redd for å eksperimentere og gå i nye retninger. Ved siden av å jobbe med tradisjonelle, store og etablerte kunder, jobber vi derfor blant annet med og for flere startups. Og gjennom satsningen vår Skyfall Ventures, et samarbeid med tilknyttede gründere og kunder, etablerer vi helt nye selskaper eller spin-offs fra etablerte selskaper.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi ser etter mennesker som vil være med å bygge selskapet. Du vil bli utfordret fra dag én og få muligheter som vil motivere og utvikle deg, slik at vi kan realisere ditt potensial. En god kandidat for oss er en som viser læringsvilje, engasjement og evne til å gripe eller skape muligheter rundt seg.

Våre verdier

Integritet

Integritet betyr at vi står fast på våre verdier og prinsipper, og at vi handler i tråd med vår overbevisning. Vi skal holde den høyeste standard av forretningsmoral og etikk. Vi skal alltid fortelle sannheten, både internt og eksternt, selv om det kan være upopulært. Vi er ryddige og redelige. Integritet er en uproblematisk kjerneverdi hvis den ikke settes på prøve. Det er først når denne verdien utfordres at det kjennes at integritet koster, til tider også mye. Derfor er integritet vår mest verdifulle kjerneverdi.

Stå-på-vilje

Vi har engasjement og en genuin stå–på–vilje. Vårt mål er å hjelpe klientene våre med å løse deres utfordringer, uansett hvilket nivå de måtte ligge på. Så sant vi har den nødvendige kompetansen, ønsker vi alltid å bistå. Vi venter ikke på forespørsel, men adresserer og tar virkelig tak i områder der vi ser at det behøves. Våre rådgivere er villige til å arbeide hardt når situasjonen krever det.

Kvalitet

Kvalitet betyr å gjøre de rette tingene når ingen ser på, uttalte en gang Henry Ford. At vi er kvalitetsbevisste betyr at vi ikke aksepterer sekunda vare, verken i forhold til hva vi leverer til våre klienter, til hverandre internt eller hva andre leverer til oss. Vi skal stadig søke høyere kvalitet og kunnskap om hva virkelig høy kvalitet er.

Ekte

Vi er ekte, i betydningen at det man ser er det man får. Vi har ingen skjult agenda. Vi er ujålete i vår fremtoning og forsøker ikke å heve oss over andre. I dette ligger også vi er upretensiøse og uformelle.

Team spirit

Med team spirit mener vi at vi setter våre klienters og selskapets beste over personlige ambisjoner. Verdiskapning for klientene, utvikling av selskapet og den enkeltes måloppnåelse og attraktivitet går hånd i hånd. Det er ikke spisse albuer i Sprint Consulting. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe våre klienter og hverandre.