Eksempler på Sprints erfaring innen:

Bruk av Lean innovasjon ved utvikling av...

Prosjektet la til rette for utarbeidelse av et nytt digital produkt for klienten ved bruk av ramme...

Digitalstrategi for mediekonsern

Klienten hadde behov for en tydelig strategisk retning for et nyervervet forretningsområde med sp...

Digitalstrategi for telekommunikasjonsselskap

Klienten hadde en hypotese om en betydelig vekstmulighet knyttet til utvidelse av sin portefølje...

Etablering av rammeverk for virksomhetsst...

Etablering av rammeverket var en del av økonomifunksjonens målsetting om å bevege seg fra en «...

Innføring av kontinuerlig forbedring (Lean)

I samarbeid med interne Lean-navigatører ledet og gjennomførte Sprint Consulting innføringen av...

Innføring av Lean i byggebransjen

Oppstart og implementering av arbeid med kontinuerlig forbedring i mellomstor norsk bedrift innen...

Konsernstrategi for bank

Utvikling av ny strategi for en av Norges største banker. Oppdraget inkluderte fasilitering av fu...

Lean innovasjon for mediekonsern

Et team fra Sprint Consulting ble engasjert for å bistå en tverrfaglig gruppe bestående av meda...

Lojalitetsstrategi for detaljhandelskjede

Klienten hadde behov for en tydelig strategi som fundament for deres ambisiøse lojalitetsprogram....

Management for hire

I løpet av fem måneder ble konseptet for tjenesten utviklet, selskap etablert, organisasjon bygg...

Markedsanalyse for aktør i byggevareindu...

På bakgrunn av identifisering av vekstdrivere og kartleggelse, utviklet Sprint en pakke med detal...

Merkevarestrategi

Utvikling av merkevarestrategi for nyetablert selskap. Inkluderte strategi for merkevaren til selv...

Modernisering og outsourcing av IKT-plattform

Sprint Consulting ble innleid som rådgivere for å lede prosjektarbeidet på kundesiden i forbind...

Operasjonalisering av digital strategi

Sprint Consultings team ble engasjert for å utvikle et rammeverk for hvordan organisere virksomhe...

Oppkjøp av IT-selskap

Oppkjøpet har vært en stor finansiell suksess for klienten og abeidet fungerte som et utgangspun...

Oppstart og forretningsutvikling av nytt...

Selskapet er i dag en vellykket nordisk utfordrer i forsikringsmarkedet. Konsulenten bistod med å...

Porteføljestyring for innovasjonsprosjekter

Prosjektet utarbeidet prosess og tilnærming for porteføljestyring av innovasjonsprosjektene hos...

Prosess og styringsinformasjon – CRM

Sprint Consulting bistod en sentral Nordisk forsikringsaktør i forbindelse med en reorganisering....

Prosjektledelse for kollektivaktør

Sprint har kontinuerlig forbedret implementeringsprosessen gjennom å benytte rammeverk som PRINCE...

Restrukturering

Sprint Consulting bistod klienten i vurderingen av selskapets strategiske sammensetning innenfor k...

Strategisk konkurrentanalyse

Sprint leverte en oversikt over konkurrentsituasjonen, inkludert både fysiske forretninger og net...

Strategiutvikling – Must-win battles

Prosjektteamet fra Sprint Consulting var prosessdrivere for virksomhetens strategiprosess.

Transformasjon av mediekonsern

Prosjektet resulterte i en høyere grad av integrering, digitalisering og derigjennom effektiviser...

Transformasjon av økonomifunksjon

Prosjektet evaluerte økonomifunksjonens prosesser, systemer, kompetanse, organisering og forbedri...

Utvikling av business case

Resultatet av vårt arbeid var et godt forankret business case, som ledet til en godkjenning fra d...

Utvikling av forretningsplan

Utvikling av forretningsplan for operatør innen transportsektort. Forretningsplanen ble utarbeide...

Vekststrategi for lojalitetsprogram

Sprint Consulting bisto med strategisk videreutvikling av selskapets lojalitetsprogram. Strategien...

Øke kundetilfredshet og lønnsomhet gjen...

Prosjektet bidro til en betydelig økning i kundetilfredshet og overskred interne målsetninger. O...