Bruk av Lean innovasjon ved utvikling av digitale tjenester

Klient: Ledende aktør i reiselivsnæringen
Oppgave: Konseptfase for utvikling av nytt digitalt produkt

Sprints Consulting bistod klienten med å legge grunnlaget for utarbeidelse av et nytt digital produkt ved bruk av rammeverket Lean innovasjon. Produktet skulle bygge på tjenester som kunden allerede leverer ut i markedet, og det var viktig for kunden å få verifisert det reelle behovet for produktet.

Arbeidet innebar kartlegging av aktuelle kundesegmenter, samt hvilke reelle problemer kundene opplever i dag. Sentralt i denne prosessen var utarbeidelse og testing av hypoteser om hvem kunden var, hvilke behov denne kunden opplevde, og mulige løsninger for å dekke disse behovene. Arbeidet ble utført gjennom en rekke intervjuer og workshop med prosjektgruppen fra kunden og andre interessenter til prosjektet, samt at det ble gjennomført flere runder med omfattende intervjuer med kunder og potensielle kunder av klienten.

Prosjektet brukte Lean Canvas for å utarbeide og teste hypotesene, og dokumentere strategien for det nye digitale produktet. Inkludert i leveransen var også overordnet skisse til anbefalt løsning, som utgangspunkt til kravspesifisering av løsningen.

Det viktigste suksesskriteriet for prosjektet var samarbeidet mellom Sprint og klienten, med Sprints kompetanse på rammeverk og gjennomføring og klientens kunnskap om kunden og markedet.

Ønsker du å vite mer? Vi kontakter deg:

Kontaktperson:

Sigrid J. Rennemo
Sivilingeniør fra NTNU. Erfaring fra Deloitte.

Sigrid J. Rennemo

Manager