«Skaper muligheter. Realiserer potensial.»

Sprint Consulting leverer konsulenttjenester med hovedtyngde innen digitalstrategi, innovasjon og Lean.

Digitalstrategi

Vi er inne i en tid med dyptgripende endringer. En rekke teknologiske revolusjoner slår nå inn over oss og de har på samme tid ødeleggende og skapende kraft. Tingenes internett, kunstig intelligens, blockchain og robotisering er eksempler på teknologier som vil påvirke samfunnet grunnleggende.

Innovasjon

Dagens eksponensielle teknologiutvikling skaper muligheter og trusler som er enestående i verdenshistorien. For å skape morgendagens inntekter og arbeidsplasser må norske virksomheter ha en offensiv tilnærming og store ambisjoner. Det må skapes ny vekst både innenfor og utenfor dagens kjernevirksomhet.

Lean

En virksomhet som prioriterer å skape best mulig flyt i måten kundeverdien leveres på, er en flyteffektiv - eller “Lean” - virksomhet. Ved å innføre Lean blir virksomheten slankere og raskere. Når man arbeider kontinuerlig med å skape flyt kan man over tid skape store konkurransefordeler for virksomheten og gevinster for både kunder, ansatte og eiere.