Er du rigget for en digital fremtid?

Kundenes forventninger til digitale tjenester er økende og uforutsigbare, og flere bransjer har vært preget av store omstillinger som et resultat av dette. Virksomheter oppdager nye muligheter for sent og nye aktører tar stadig større markedsandeler. Konsekvensen av å ikke være i forkant er ofte store nedskjæringer, samtidig som man forsøker å konvertere til en mer digital forretningsmodell

En «digital helsesjekk» gir mulighet til å fange opp i hvilken grad din virksomhet er rigget for å møte en digital fremtid sammenlignet med bransjen for øvrig. Analysen har til hensikt å definere hvor digitalisert en virksomhet er, sett fra ulike perspektiver:

  • Kunder/brukere
  • Produkter og tjenester
  • Interne arbeidsprosesser
  • Bruk av kanaler – digitale og ikke-digitale
  • Intern digital kompetanse
  • HR og rekruttering

Gjennom å identifisere gap mellom hvor virksomheten står – relativt til konkurrentene og endret brukeratferd, har analysen som mål å avdekke fremtidige investeringsmuligheter og satsingsområder.

Ønsker du å høre mer om Sprints digitale helsesjekk og få en demonstrasjon av hvordan dette kan gjennomføres for din virksomhet, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du å vite mer? Vi kontakter deg:

Kontaktperson:

Ole Morten Sunde
MBA fra University of Durham, bachelor fra BI og Nanyang Technological University. Erfaring fra Deloitte, UiO og Sparebanken SF.

Ole Morten Sunde

Senior manager