Utviklingsprosesser satt i system

Forretningsutvikling er en betegnelse som er like hyppig brukt og tolket forskjellig, som det er verdiskapende når man lykkes med å sette utviklingsprosesser i system. For Sprint Consulting handler forretningsutvikling om å systematisere selskapets utviklingsprosesser, med mål om langsiktig verdiskapning som faktisk utgjør en forskjell i markedet.

De fleste prosjekter Sprint Consulting gjennomfører inneholder et element av systematisering. Enten det gjelder systematisering med mål om å skape raskere fremdrift, strukturering av arbeidsprosesser for å skape nye muligheter innen eksisterende virksomhetsområder eller det gjelder systematikk for identifisering av nye muligheter for selskapet. Sprint Consulting har gjennomført en rekke vellykkede prosjekter med formål å bistå våre klienter til å oppnå langsiktig verdiskapning:

  • Identifisering og strukturering av nye forretningsmuligheter
  • Utarbeidelse av business-case i forbindelse med potensielle nylanseringer
  • Etableringsstrategier og rådgivning i forbindelse med utviklingsprosesser og nylanseringer
  • Restrukturering av eksisterende arbeidsprosesser for optimalisering av utviklingsprosjekter
  • Metodikk for kostnadsbesparende og behovsstyrte innovasjonsprosesser (Lean innovasjon)

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å finne ut hvordan vi i Sprint kan hjelpe din bedrift med forretningsutvikling.

Ønsker du å vite mer? Vi kontakter deg: