Organisering av innovasjonsarbeidet

I stort sett alle bransjer er digitalisering en nødvendighet, enten det er snakk om utvikling av betalingsløsninger, kundeportaler, app-er, iBeacon-produkter eller kundespesifikke tjenester som støtter seg på Big data. For å henge med på utviklingstempoet og på kunders høye krav kreves det nytenkning rundt hvordan innovasjonsarbeidet er organisert

Organisering etter funksjon, og gjennomføring av prosjekter etter vannfallsmetodikk fungerer ikke optimalt for innovasjonsprosesser.

Målet for disse prosessene er gjerne å:

  1. minimere tiden fra idé til lansering av produkter
  2. sørge for at det som utvikles er noe kundene faktisk vil ha
  3. legge til rette for at produktene videreutvikles systematisk gjennom hele produktets levetid

Som ledd i vårt arbeid med Lean i innovasjonsprosesser bistår vi derfor våre kunder med å organisere utviklingen av digitale produkter i produktteam, som følger produktene gjennom hele deres levetid. Teamene bør være tverrfaglig sammensatt og bemannet etter produktets natur og behov, men fagområder både på teknologi- og forretningssiden er alltid representert. Teamene har ansvar for forvaltning og videreutvikling av produktet i hele dets levetid.

En slik organisering gir:

  • Sterkt eierskap til produktet blant teammedlemmene
  • God kompetanse om produktet i teamet
  • Raske beslutninger og effektiv problemløsning
  • Utvikling rettet mot kundens ønsker
  • Ingen flaskehalser ifm. overleveringer mellom utvikling og produksjonssetting
  • God samhandling og informasjonsflyt mellom forretningssiden og IT
  • Videreutvikling av produktet etter første lansering

Som fundament for alt arbeid ligger Lean innovasjon, som vektlegger tidlig og hyppig testing av produkt mot kunder, kontinuerlig læring og forbedring.

Ønsker du å vite mer? Vi kontakter deg:

Kontaktperson:

Preben Songe-Møller
Siviløkonom fra BI og Babson College. Erfaring fra Accenture og Ibistic.

Preben Songe-Møller

Partner
Håvard J. Langhammer
Sivilingeniør fra NTNU og University of Western Australia. Erfaring fra Deloitte.

Håvard J. Langhammer

Senior manager