Verdens mest kjente innovasjonseksperter: Slik lykkes du med innovasjon i store selskaper

Sprint var en av hovedsamarbeidspartnerne under årets Nordic Business Forums «Lead Lean»-konferanse, hvor noen av verdens ledende tenkere innen innovasjon var samlet. Vi har laget en kort oppsummering fra konferansen.

Nordic Business Forums konferanse Lead Lean ble avholdt 22. januar 2018

 

Stor interesse med over 550 deltakere på konferansen.

 

Eric Ries har nylig lansert en oppfølger til sin tidligere, svært populære bok, «The Lean Startup» fra 2011.

 

Eric Ries, pioner av Lean Startup-konseptet og forfatter av bøkene The Lean Startup og The Startup Way, fortalte om hvordan store selskaper kan dra nytte av lærdom fra gründerselskaper for å lykkes med innovasjon.

“Det er bra at stadig flere selskaper bygger kultur hvor det er greit å feile for å lære. Men man snakker altfor lite om hva som skjer hvis man virkelig lykkes. Hvis et lite taxiselskap hadde funnet opp Über, hadde idéen blitt realisert?” – Eric Ries.

Alexander Osterwalder er blant annet kjent for Business Model Canvas, som er et av de mest brukte rammeverkene i norske innovasjonsmiljøer.

 

I følge Osterwalder mislykkes 65 % av alle startups. Dette er en risiko store selskaper må være klar over når de selv skal innovere eller investere i startups.

 

Alex Osterwalder, opphavsmannen bak Business Model Canvas, co-founder av Strategyzer og forfatter av boken Business Model Generation, snakket om hvordan man bør tenke strategisk rundt innovasjonsarbeidet.

“Kun 4 av 100 startups virkelig lykkes. Det er ingen grunn til at store selskaper skal være spesielt mye bedre enn startups på innovasjon. Det betyr at selskaper må investere i mange idéer samtidig for å finne de nye produktene og tjenestene som skal gi selskapet ny vekst.” – Alex Osterwalder

Dan Toma har hjulpet noen av Europas største selskaper med å bli bedre til å innovere. Han har også vært med å etablere Vietnams første akselerator.

 

Dan Toma, forfatter av boken The Corporate Startup, fortalte om sitt syn på hva innovasjon handler om.

“Innovasjon handler ikke om store utviklingsbudsjetter, store team, antall verktøy du bruker, dresskode eller antall turer til Silicon Valley. Det handler om hvordan man bruker ressursene sine, kompetente team, evnen til å bruke de verktøyene man har, og å forstå prinsippene bak innovasjonsmetodene. Innovasjon handler om å skape forretningsmodeller ut av idéer.” – Dan Toma

Partner i Sprint, Preben Songe-Møller, introduserte TINE og Ambita.

 

Sprint holdt også en egen «breakout-session» hvor vi presenterte prosjekter vi jobber med. Vi introduserte to av våre mest ambisiøse kunder innen innovasjon, TINE og Ambita, som selv presenterte sine tanker om hvordan man lykkes med innovasjon i store selskaper.

Hege Homlong, innovasjonsdirektør i TINE, presenterte hvordan de har jobbet med Lean startup-metodikk.

 

Hege Homlong, innovasjonsdirektør i TINE, fortalte om hvordan de har jobbet med Lean startup i et av sine siste innovasjonsprosjekter og drøftet også sine tanker om hvorvidt store, etablerte selskaper taper innovasjonskampen mot oppstartsselskapene.

Hege Moe Tveit, produktutviklingsdirektør i Ambita, presenterte hvordan de jobber med innovasjon i et statlig eid selskap.

Hege Moe Tveit, produktutviklingsdirektør i Ambita, snakket om hvordan et statlig eid selskap kan lykkes med innovasjon og løse reelle problemer i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere innen teknologi og innovasjon.

Det var en interessant og lærerik dag fylt med gode foredrag fra noen av verdens mest kjente innovasjonseksperter. Vi ønsker å takke alle som besøkte oss på stand og takk til Nordic Business Forum Norway for et flott gjennomført arrangement! Vi ser frem til neste år.


Sprint Consulting er et av Norges mest anerkjente konsulentselskaper innen Lean innovasjon og jobber med flere av Norges mest innovative selskaper. Vi har satt sammen et Lean innovasjon Start Kit hvor vi har inkludert en introduksjon til konseptet og presentasjonene fra TINE og Ambita. Ta gjerne kontakt for å høre mer.

Preben Songe-Møller
Siviløkonom fra BI og Babson College. Erfaring fra Accenture og Ibistic.

Preben Songe-Møller

Partner