Videointervju med Niklas Modig

Se vårt videointervju og samtale mellom Niklas Modig, forsker ved Stockholm School of Economics og forfatter av boken “Dette er lean”, og Hans Erik Holmen, managing partner i Sprint Consulting. Vi har stilt nordens fremste Lean-ekspert en rekke spørsmål om temaet Lean.

15. mars 2016 holdt vi et vellykket One Lean Strategy frokostseminar og Lean Construction workshop sammen med Modig, og i den forbindelse grep vi muligheten til å få stille Modig flere relevante spørsmål rundt Lean. Vi stilte også spørsmål vi mottok fra deltakerne fra de to seminarene.

Her er noen av spørsmålene og utdrag fra intervjuet:


Spørsmål: Hva er de vanligste fallgruvene når man skal gå i gang med Lean-prosjekter?

Niklas Modig forteller om tre fallgruver eller klassiske tabber, som er typisk å gå i når man skal gå i gang med Lean.

Stikkord fra Modig:

  • Ha god nok forståelse og kunnskap om Lean
  • Ledelsen tror man kan outsource Lean-prosjekter
  • Eierskap i konsernledelsen
  • Langsiktighet til prosjektet

Spørsmål: Ved akuttbehov for å skape forbedring så har man kanskje hørt at Lean kan skape fantastiske resultater, bl.a. gjennom kostnadskutt og raske endringer. Er det lov å ha det å spare kostnader som motivasjon når man skal starte med Lean?

Niklas Modig snakker om at man ikke må se på Lean som en akutt slankekur, men som en langsiktig forbedret livsstil.

“Lean er ikke rocket science, det handler om good operation management […] Det at Lean er kostnadskutt er bare “crap”.”


Spørsmål: Hva er Lean?

Niklas Modig forteller hva Lean er og hvorfor han sammenligner det med å lage pannekaker.

“Det er spesielt 2 ting man må vite når det gjelder å forstå hva en Lean virksomhetsstrategi er; virksomheten må prioritere flyt fremfor ressurs, og man fokuserer på “den lærende organisasjonen” i stedet for “den utøvende organisasjonen” […] Man må skape en virksomhet som kontinuerlig jobber med forbedring.”


Spørsmål: Hvordan lykkes med Lean?

Niklas Modig forteller de viktigste stegene man bør ta for å lykkes med Lean.

I utdraget besvares tre sentrale spørsmål:

  1. Hva er de viktigste kriteriene for å lykkes med Lean?
  2. Hvilke rammefaktorer må være på plass før man kan starte en Lean-implementering?
  3. Er det riktig å benytte ekstern støtte i Lean-implementeringer?

Spørsmål: Vanlige misforståelser rundt Lean?

Niklas Modig snakker om de vanligste misforståelsene rundt Lean.

I utdraget besvares spesielt to sentrale spørsmål:

  1. Hva er de vanligste feiltolkningene rundt Lean?
  2. Kan Lean brukes til kostnadskutt?

Vi vil fremover legge ut flere videosnutter fra intervjuet vårt med Modig. Ønsker du tilgang til intervjuet i sin helhet, ta kontakt med oss på post@sprint.no.